Consideraţii generale

Energia electrică, după ce a fost produsă în centralele electrice, pentru a fi pusă la dispoziţia consumatorilor, este necesar să fie transportată la distanţe mari, prin reţele electrice de transport (RET), apoi distribuită, în perimetrul unor aglomerări urbane, rurale, sau zone industriale.

Pentru consumatorii care au numai receptori de energie electrică a căror tensiune nominală se înscrie în clasa reţelelor de joasă tensiune, sau au şiasemenea receptori ( de ex.: sistemele de iluminat şi receptorii electrocasnici), este necesar caalimentarea acestor consumatori să se asigure prin, sau şi prin reţele electricede joasă tensiune (RE-JT).

Elementul caracteristic al unei reţele care asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor îl reprezintă racordul electric, iar în cadrul acestuia, punctul de delimitare, delimitează domeniile de competenţă în ceea ce priveşte exploatarea reţelei respectiv, ale furnizorului, de cele ale beneficiarului (consumator).

De regulă, punctul de delimitare este constituit fizic, de contorul de tarifare a energiei electrice, care este al furnizorului, însă beneficiarul trebuie să aibă posibilitatea de a urmări indexul.

Tensiuni standardizate

În ultimul timp se extinde şi sistemul trifazat de tensiuni 660V/ 500V utilizat pentru alimentarea receptorilor trifazaţi de putere mare, din cadrul unor consumatori industriali.

Dezavantajul acestui sistem, care limitează extinderea lui, constă în necesitatea existenţei la acelaşi consumator şi a unei reţele de 380/220V, pentru alimentarea receptorilor de iluminat şi prize monofazate, a căror tensiune nominală este de 220V.

Tipuri de receptori

Receptori de iluminat - constituiţi din corpurile de iluminat, sursa de lumină din cadrul sistemelor electrice de iluminat interior, sau exterior.

O caracteristică a receptorilor de iluminat o reprezintă, posibilitatea redusă de electrocutare prin atingere indirectă datorită amplasării lor la înălţime. Ca urmare, pentru corpurile de iluminat, nu se aplică protecţia prin legare la nul, ca în cazul celorlalte tipuri de receptori.

Prizele monofazate - nu reprezintă receptori propriuzişi ci, un aparat lacare , prin fişe, sunt conectaţi receptori monofazaţi a căror putere nominală nudepăşesc 2 kw, respectiv, un curent absorbit de 10A.

Datorită marii diversităţi a receptorilor monofazaţi (radio, TV, radiator  electric, maşina de spălat, etc.) şi a caracterului debrosabil, probabilitatea producerii unui șoc electric este foarte mare şi ca urmare, în sistemul electric din care fac parte aceşti receptori, se impune protecţia prin legare la nul.You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!