Într-o casă fiecare circuit electric are o funcţie bine definită. Astfel există circuite pentru iluminat, circuite pentru prize de curent, circuite specializate pentru diverşi concumatori.

Asigurarea cu energie electrică pentru consumul casnic se realizează printr-o instalaţie de alimentare în acest scop, instalaţie ce face legătura între reţeaua de distribuţie de joasă tensiune şi instalaţia electrică interioară a locuinţei. n.

Instalaţia de alimentare cu energie electrică pentru consum are în componenţa ei o conductă electrică de legătură denumită branşament, o coloană electrică, în continuarea branşamentului şi un contor electric.

Contorul electric

Contorul electric este montat între coloană şi tabloul cu siguranţe al instalaţiei electrice interioare, fiind destinat pentru măsurarea şi înregistrarea consumului de energie electrică, exprimat în kWh. Contorul şi tabloul cu siguranţe sint amplasate la intrarea în apartament, astfel încat să fie posibilă citirea cu uşurinţă a consumului de energie.

 Alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum casnic, atât pentru iluminat, cât şi pentru acţionarea aparatelor electrocasnice se realizează printr-un ansamblu de circuite electrice, aparate de siguranţă şi protecţie şi aparate de conectare de mică intensitate, ansamblu care poartă denumirea de instalaţie electrică interioară.

Instalaţia electrică interioară are in componenţa ei tabloul cu siguranţe, circuitele electrice de lumină şi prize, aparatele de conectare şi corpurile de iluminat.

Tabloul de siguranţe

Tabloul de siguranţe- are rolul de a se constitui în loc de plecare pentru circuitele de lumină şi prize, protejează receptoarele din locuinţă de variaţiile de tensiune ale curentului electric şi serveşte la scoaterea de sub tensiune a circuitului pentru efectuarea reparaţiilor.

Siguranţele

Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează instalaţia împotriva scurtcircuitelor. Pot fi siguranţe fuzibile cu filet folosite la instalaţia de alimentare a concumatorilor de intensitate medie şi la instalaţia de iluminat, sau automate  ce funcţionează pe baza efectului magnetic al curentului electric.

Dozele

Circuitele electrice de lumină şi prize au trasee orizontale şi verticale,  pe care se găsesc doze de derivaţie.

Dozele de ramificație au orificii pentru introducerea capetelor de tuburi protectoare. Dozele de aparat au un singur orificiu.

  Tuburile de protecţie sunt din PVC şi se montează îngropat în pereţi sau planşee.

Conductele electrice sunt formate din din cel puţin două conductoare cu izolaţie şi manta individuală.  Conductoarele sunt confecţionate din Cu sau Al. Izolaţia are diferite culori: verde galben pentru   protecţie, alb sau albastru pentru nul, maro sau negru pentru pentru conducta de fază.

Priza este un aparat de conectare, format din soclu izolant, teci de contact din alamă prevăzute cu arcuri, borne de racord, carcasă  ce pot fi montate aparent sau îngropate în tencuială.

Fişele dispun de  contacte mobile care introduse în priză asigură închiderea circuitului.

Întrerupătoarele  închid şi deschid circuitul electric. Sunt compuse din borne de legătură cu şurub şi piuliţă, două contacte fixe şi un contact mobil protejate în carcase de material izolant. Se montează numai pe conductorul de fază, în serie cu elementele de protecţie.

 

Comutatoarele modifică succesiv conexiunele unuia sau mai  multor  circuite electrice.

Lămpile sunt consumatori care transformă energia electrică în energie luminoasă. Principalele tipuri de becuri sunt:

Becuri obişnuite cu filament  - principalul element care emite lumina este un fir subţire de metal, numit filament care parcurs de cu7renntul necesar începe să  dea lumină de la roşu pal la portocaliu până la alb strălucitor. La un bec obişnuit, numai 5% din energia electrică este transformată în lumină, restul fiind emisie de căldură.

    Becul „low+ energy” sau compact fluorescente au fost introduse la începutul anilor 80. Emit aceeaşi cantitate de lumină ca şi cele cu filament  dar au consum cu 75-80% mai mic.

   Becurile cu neon  sunt de aproximativ 5 ori mai eficiente decât becurile cu filament.

    Becurile cu halogen  este un model mai dezvoltat al becului cu filamment, dau o lumină de calitate superioară care se poate focaliza pe un obiect.

  Corpurile de iluminat sunt dispozitive care fixează, protejează lămpile  electrice şi permit alimentarea lor cu energie electrică.


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!